Sulama Sistemi Projelendirme

Damla sulama sistemi projelerinin hazırlanabilmesi için geçmiş yıllarda arazinin vaziyet planına ve aynı zamanda topgrafik haritasına ihtiyaç duyulurdu...Bugunse arazinizin Google Earth görüntüsü(koordinatları) bizlerin damla sulama sistemi projelerini hazırlayabilmemiz için yeterli hale gelmiştir...

DAMLA SULAMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİ

  1. Arazinin Google earth (koordinatları) görüntüsü,
  2. Su kaynağının yeri ve özellikleri (Pompa varsa debisi ve basıncı),
  3. Arazideki ürün (Yaşı), sıra arası ve sıra üzeri mesafe.

Spring (Yağmurlama) Sulama Sistemleri

Püskürtme sulama sistemleri tipik olarak damla sulama sistemlerine göre daha geniş toprak hacmini ıslatırlar ve damlatıcı memelerinin çalışmasını kontrol için ihtiyaç duyulan işçiliği azaltır. Ayrıca bazı mini sprinkler sistemlerde; damla sulamada kullanılan damlatıcılardan uygulanan su miktarından daha az bir miktar birim alana uygulanabilir.

Damlama Sulama Sistemleri

Damla sulama suyun özel filtreler kullanılarak içindeki kum, kil,yosun vb. pisliklerden temizlendikten sonra tarla,bahçe ve seralardaki bitkilere su ve gübre vermek için fabrikalarda özel olarak üretilmiş damla sulama boruları kullanarak bitkilerin direkt kök bölgesine suyun ve gübrenin damlalar halinde azar azar ve sık sık verilmesi demektir.

Damla sulama ilk olarak İsrail gibi suyu çok az olan yerlerde kullanılmaya başladığı için bir çok kişi tarafından sadece suyu az olan ve eğimli arazilerde uygulanması gereken bir sistem olarak düşünüldü.

DAMLA SULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?
Damla sulama ile daha az su ile daha çok alan randımanlı olarak sulanır.
Meğilli arazilerde erezyona sebebiyet vermeden sulama yapılabilir.
Bütün arazi sulanmadığı için bitkilerin ve ağaçların aralarında ot çıkışı olmadığı için otlarla yapılan ilaçlı ve mekanik mücadele maliyeti azalır.
Her yer sulanmadığı için her sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak ve toprağı havalandırmak için toprak işlemesi olayları neredeyse ortadan kalktığı için işçilik ve mazot tasarrufu sağlanır.
Diğer sulama sistemlerinde bir sezonda gübreler en fazla 3-4 defada verildiği için her defasında fazla miktarda gübre toprağa karıştırılır veya serpilir.Gübrelerin birçoğu bitkiler tarafından alınamadan sulama suyu ile derinlere doğru yıkanır bir kısmı da aralarda çıkan yabancı otlar tarafından alınır.Ayrıca topraklarımızın pH’ı genelde yüksek çıktığı için verilen gübrelerin bir kısmı da toprak kolloidleri tarafından tutulur ve bitkiler tarafından rahatça kullanılamazlar. Damla sulamada ise her sulamada veya iki sulamada bir gübre verildiği için azar azar gübre verilir.Verilen gübreler tüm tarlaya değil de bitki kök bölgesine verildiği için daha az gübre verilir.Kullanılan fosforik, Nitrik ve Sülfürük asit gibi gübrelerle toprağın pH’ını düşürerek genelde topraklarımızda bulunan fakat pH sebebiyle alınamayan Demir,Bakır,Çinko vb. gibi Mikro elementlerin alınımı sağlanır ki bunlarda bitkilerin gelişmesine doping etkisi yapar.
Sık sık azar azar su verdiğimiz için toprakta SU -- HAVA -- GÜBRE dengesini kolayca ayarlarız.Topraktaki su durumunu tarla kapasitesinde tutarak fazla su, az su, aşırı gübre vs. gibi streslerden bitkilerimizi koruruz.
Arazimizdeki tüm bitkilere eşit su ve gübre verdiğimiz için tüm bitkiler eşit büyüklükte olur.Düzenli sulama ve gübreleme sebebiyle daha erken ürüne yatar ve hasadı daha erken yapabiliriz.

Toprak Altı Damla Sulama

Uzun Ömürlü Sulama Sistemi
Daha Az Fiziki Tahrip
Tarımsal sulamada tarladaki kültürel uygulamalar ve hasat sırasında oluşabilecek ya da peyzaj uygulamalarında yeşil alanlar üzerinde insan ve hayvanların yol açabileceği zararlardan etkilenmez.
Düşük Bakım ve İşletme Giderleri
Sistem genelde toprak işleme derinliğinin altında gömülü olduğu için bakım gereksinimi en alt düzeydedir. Sulama sezonu sonunda toplanıp, gelecek sezon tekrar serilmesi/düzenlenmesi gerekmez. Boruların yıpranması, kuş ve toprak üstü canlı hayvanlar tarafından zarar verilmesi, çalınması söz konusu değildir.
Kuru Toprak Yüzeyi, Kuru Karayolları, Çevre Dostu Uygulamalar
Yeşil alan sulamalarında, peyzaj uygulamalarında sulama devam ederken dahi yeşil alanlar kullanılabilir. Borular toprak altında olduğu için toprak üstünde görüntü kirliliği oluşmaz. Tarımsal uygulamalarda, tarla içinde her türlü kültürel uygulama ve hasat her an yapılabilir. Karayollarındaki orta refüj sulamalarında, karayolunun ıslanması söz konusu Hava alanlarında pist kenarlarında kullanılabilecek en uygun sulama yöntemidir.
Doğrudan bitki kök bölgesine verilen su ve bitki besin malzemeleri ile bitkinin stresi azaltılır, sağlıklı gelişimi sağlanır, verimi artar.

Kaliteli Mahsul

Toprak ve bitki yeşil aksamı kuru kalır, yüzey veya aşırı sulama kaynaklı mantar hastalıkları ve meyve/sebzelerde oluşabilecek lekeler azaltılır.

Daha Az Otlanma

Kuru toprak yüzeyi ot oluşumunu engeller.

Daha İyi Toprak Havalanması

Toprak sıkışmaz, havalanma üst düzeyde olur. Böylelikle mükemmel bitki gelişimi sağlanır.

Üst Düzeyde Su Tasarrufu

Toprak yüzeyinden akış, buharlaşma vb. nedenlerle olabilecek su kayıpları ortadan kalkar.

Daha Az Tuzlanma

Daha az ve etkin su kullanımı toprakta daha az tuzlanmaya neden olur.

Daha Az Kimyasal, Daha Etkin Gübreleme

Toprak üstü sulamada olduğu gibi mantar ve böcek ilaçları, gübreler suyla yıkanıp gitmez, doğrudan kök bölgesine ulaştırılır